Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bu kişisel veri işleme politikası, 27 Temmuz 2006 tarihli Federal Kanun gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. No. 152-FZ “Kişisel Veriler hakkında”, kişisel verilerin işlenmesi prosedürünü ve Chilekids SpA (bundan sonra Operatör olarak anılacaktır) tarafından alınan kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri belirler.

1.1. Operatörün en önemli amacı ve koşulu, mahremiyet, kişisel ve aile sırları haklarının korunması da dahil olmak üzere, kişisel verilerini işlerken bir kişinin ve bir vatandaşın hak ve özgürlüklerinin koruma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

1.2. Bu Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan sonra Politika olarak anılacaktır), Operatörün web sitesi ziyaretçileri hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir. https://chilekids.me.

2.1. Kişisel verilerin otomatik işlenmesi – kişisel verilerin bilgisayar teknolojisi kullanılarak işlenmesi;

2.2. Kişisel verilerin engellenmesi – kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak askıya alınması (kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için işlem gerekli olmadıkça);

2.3. Bir web sitesi, bir ağ adresinde İnternette bulunabilirliklerini sağlayan grafik ve bilgi materyallerinin yanı sıra bilgisayar programları ve veri tabanlarından oluşan bir koleksiyondur..https://chilekids.me;

2.4. Kişisel veri bilgi sistemi, veritabanlarında ve bilgi teknolojilerinde ve bunların işlenmesini sağlayan teknik araçlarda bulunan bir dizi kişisel veridir;

2.5. Kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi – ek bilgi kullanmadan kişisel verilerin belirli bir Kullanıcıya veya diğer kişisel veri öznesine atfedilmesini belirlemenin imkansız olduğu eylemler.

2.6. Kişisel verilerin işlenmesi – toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kişisel verilerin kullanımı, aktarımı (dağıtımı, sağlanması, erişimi), duyarsızlaştırılması, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi;

2.7. Operatör – bağımsız olarak veya diğer kişilerle birlikte kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amacını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen bir devlet organı, belediye otoritesi, tüzel kişi veya birey.

2.8. Kişisel veriler – belirli veya tanımlanabilir bir Web Sitesi Kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir bilgi https://chilekids.me;

2.9. Kullanıcı – web sitesini ziyaret eden herhangi bir kişi https://chilekids.me;

2.10. Kişisel verilerin sağlanması – kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler;

2.11. Kişisel verilerin dağıtımı – kişisel verilerin medyada yayınlanması, bilgi ve telekomünikasyon ağlarında yayınlanması veya kişisel verilere başka herhangi bir şekilde erişim sağlanması dahil olmak üzere, kişisel verilerin belirsiz sayıda kişiye ifşa edilmesini (kişisel verilerin aktarılması) veya sınırsız sayıda kişinin kişisel verilerle tanışmasını amaçlayan her türlü eylem.

2.12. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı – kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına, yabancı bir devlet makamına, yabancı bir gerçek kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılması.

2.13. Kişisel verilerin yok edilmesi – kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla geri getirilemeyecek şekilde yok edilmesi ve (veya) kişisel verilerin maddi ortamının yok edilmesi sonucunda kişisel verilerin geri getirilemeyecek şekilde yok edildiği her türlü eylem.

3.1. Ad Soyad, Baba adı;

3.2. E-posta adresi;

3.3. Telefon numaraları;

3.4. Site ayrıca İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonim veriler toplar ve işler.

3.5. Yukarıda belirtilen veriler bundan böyle bu Politika’da Kişisel Veriler olarak anılacaktır.

4.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı, e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek; medeni hukuk sözleşmelerinin akdedilmesi, yürütülmesi ve feshi; Kullanıcıya web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim izni vermek; sipariş detaylarının netleştirilmesi.

4.2. Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürünler ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Operatöre my@chilekids.me adresinden “Yeni ürünler ve hizmetler ve özel teklifler hakkındaki bildirimlerin aboneliğini iptal et” notuyla bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.

4.3. İnternet istatistik hizmetleri aracılığıyla toplanan anonimleştirilmiş Kullanıcı verileri, Kullanıcının web sitesindeki faaliyetleri hakkında bilgi toplamak ve web sitesinin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır.

5.1. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca http://chilekids.me web sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla Kullanıcı tarafından doldurulduğu ve/veya gönderildiği veya Operatöre e-posta ile gönderildiği takdirde işler. . Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini Operatöre göndererek bu Politikaya onay verdiğini ifade eder.

5.2. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında buna izin veriliyorsa (çerez kaydetme ve JavaScript teknolojisinin kullanımı etkinleştirilmişse) Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler

Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine tam olarak uymak için gerekli yasal, kurumsal ve teknik önlemler uygulanarak sağlanır.

6.1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimini engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır

6.2. Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki yasaların uygulanmasıyla ilgili durumlar dışında, hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

6.3. Kişisel verilerde yanlışlıklar tespit edilirse, Kullanıcı, Operatörün my@chilekids.me e-posta adresine “Kişisel verilerin güncellenmesi” işaretli bir bildirim göndererek kişisel verileri kendisi güncelleyebilir.

6.4. Kişisel verilerin işlenme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, Operatöre e-posta yoluyla my@chilekids.me e-posta adresine “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri çekilmesi” notuyla bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını istediği zaman geri çekebilir.

7.1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımından önce, operatör, kişisel veri aktarımının gerçekleştirileceği yabancı ülkenin kişisel veri sahiplerinin haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağladığından emin olmakla yükümlüdür.

7.2. Kişisel verilerin yukarıdaki şartlara uymayan yabancı ülkelere sınır ötesi aktarımı, ancak kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına yazılı olarak rıza göstermesi ve/veya kişisel veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin imzalanması halinde gerçekleşebilir.

8.1. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili merak ettiği sorular hakkında Operatörle gmy@chilekids.me adresinden e-posta yoluyla iletişime geçerek her türlü açıklamayı elde edebilir.

8.2. Bu belge, Operatör tarafından kişisel verilerin işlenmesi politikasındaki değişiklikleri yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.

8.3. Politikanın kamuya açık olan mevcut sürümü internette şu adreste bulunmaktadır: https://chilekids.me/tr/privacy/.

Заполните форму
Мы свяжемся с вами через WhatsApp в течении часа
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заполните форму
Мы свяжемся с вами через Телеграм в течении часа
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заполните форму
Убедитесь, что номер телефона и e-mail верны, чтобы мы с вами связались
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Гражданство ребенку, которое открывает возможности всего мира